E.Mi international
Reklamační formulář
Prosíme o nejpodrobnější vyplnění níže uvedených bodů
Číslo faktury/Prodejního dokladu*
Jméno obchodního zástupce
Země*
Jméno a příjmení klienta (nebo název společnosti)*
Kontaktní e-mail*
Telefonní číslo*
Název produktu (přesně podle faktury)*
Počet kusů*
Datum výroby produktu (M.D.)*
Stručný popis důvodů reklamace*
Vložte soubor (pojmenujte prosím soubor s číslem faktury a zemí např. 123456789_Slovensko))**
Vaše komentáře. Prosím o úplný komentář vašeho postupu s reklamovaným produktem.
*Pole s "*" jsou povinné
**Formuláře bez fotografií budou přijaté ke zpracování jako poslední